* *

برگزاري اولين دوره ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي در سطوح پايه و مياني در استان گيلان

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان گيلان، اولين دوره ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي با حضور 48 نفر شرکت کننده از دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد. 
دوره ارزيابي مديران حرفه اي براي اولين بار در استان گيلان با همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. در اين دوره هم مديران و هم کارشناساني که قصد داشتند سمتي را در دستگاه ها تصدي کنند شرکت داشتند. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار