* *

مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري استان قم برگزار مي نمايد
دوره آموزشي مديريت مشارکتي

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم دوره آموزشي مديريت مشارکتي به مدت ۶ ساعت از سري دوره‌هاي الزامي و حين انتصاب مديران حرفه‌اي سطح عملياتي و پايه را به صورت مجازي و آنلاين در مورخ 1399/11/13 برگزار مي‌نمايد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار