* *

برگزاري دوره آموزشي شناخت دانش و پيشرفت هاي روز دنيا توسط مرکز آموزش و پژوهش استان سمنان

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سمنان، دوره آموزشي غير حضوري شناخت دانش و پيشرفت هاي روز دنيا براي کليه شاغلين دستگاه هاي اجرايي استان طي فراخوان 553846 مورخ 99/10/17 طبق برنامه زمان بندي از تاريخ 1399/10/20 الي 1399/11/06 در حال برگزاري است .


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار