* *

تيم کانون ارزيابي مرکز آموزش مديريت دولتي مهمان گيلاني ها

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در هفته سوم ديماه 1399، تيم ارزيابان کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي مرکز آموزش مديريت دولتي با استقرار در مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان گيلان به ارزيابي سطوح مديران اداره کل استان خواهند پرداخت. در اين کانون که از بيستم تا بيست و چهارم دي ماه ادامه دارد؛ 48 نفر از مديران استان،  30 نفر در سطح پايه و 18 نفر در سطح مياني مورد ارزياaبي قرار مي‌ گيرند.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار