* *

برگزاري 4 عنوان دوره آموزشي به صورت آنلاين توسط مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوي

1- دوره آموزشي مديريت استرس براي ۴۰ نفر از مديران شركت آب منطقه اي استان به مدت ۶ ساعت در تاريخ ۱۵ و ۱۷ دي ماه

2-دوره آموزشي مهارت هاي ارتباطي مديران براي ۱۸ نفر از مديران فرودگاه هاي استان به مدت ۸ ساعت در تاريخ ۱۵ و ۱۷ دي ماه

3- دوره آموزشي مسئوليت پذيري و پاسخگويي در مديريت براي ۱۰۰ نفر از مديران اداره كل زندان هاي به مدت ۴ ساعت در تاريخ ۱۶ دي ماه

4- برگزاری آزمون پاياني دوره توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت در تاريخ ۱۸ دي ماه جاري که در اين آزمون ۴۱ نفر از كاركنان دستگاه های اجرایی شرکت داشتند.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار