* *

آغاز بيستمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي در استان خورستان
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: با همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي، بيستمين دوره تربيت ارزياب با حضور ده فراگير از شرکت سهامي سازمان آب و برق استان خوزستان از روز سه شنبه 16 دي ماه 1399 در اين استان آغاز گرديد.
گفتني است در دوره تربيت ارزياب حرفه اي که يکي از بسترهاي حياتي در ايجاد کانون هاي ارزيابي و توسعه است؛ فراگيران ابتدا با مباحث مبنايي سياست هاي کلي نظام اداري، قانون مديريت خدمات کشوري، نقشه راه اصلاح نظام اداري و طبقه بندي مشاغل دولتي آشنا شده، سپس وارد عناوين آموزشي تخصصي شامل: آشنايي با کانون هاي ارزيابي و توسعه، مدل شايستگي عمومي دولت، اصول مشاهده، ثبت و طبقه بندي ارزشيابي، ابزارهاي تمريني و غيرتمريني در کانون هاي ارزيابي و نحوه جمع بندي گزارش و بازخورد مي شوند.
در اين دوره علاوه بر ارائه  مباحث تئوري و نظري  کانون هاي ارزيابي توسط استادان خبره، اجراي عملي، کاربردي و مهارتي دوره آموزشي نيز مورد تاکيد مي باشد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار