* *

برنامه هاي توليدي در استوديوي مرکز آموزش مديريت دولتي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط برنامه هاي «بودجه ريزي عملياتي» و «تربيت بدني و آمادگي جسماني» روز شنبه سيزدهم دي ماه و برنامه «چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي» روز يکشنبه چهاردهم دي ماه سال جاري در استوديو درياي مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار