* *

استمرار دورۀ توسعه شايستگي با برگزاري کلاس هاي زنده

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: با برگزاري کلاس هاي غيرحضوري براي فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي کشور  با عناوين «تفکر سيستمي»، «فن نوشتن، بيان و گوش دادن فعال»، «تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها» در روزهاي شنبه تا دوشنبه برابر با 29 آذر ماه تا 1 دي ماه 1399؛ دورۀ توسعه شايستگي از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) استمرار يافت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار