* *

ضبط برنامه «آمادگي جسماني» در استوديو مرکز آموزش مديريت دولتي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط برنامه «آمادگي جسماني» روز شنبه 29 آذر ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس و بيان خانم قلعه نوعي در استوديو درياي مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار