* *

برگزاري کلاس زندۀ روش ها و فنون آموزشي

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زندۀ «روش ها و فنون آموزشی» از مجموعه دوره های تربیت مدرس در روز شنبه 29 آذر ماه 1399 با تدریس خانم دکتر شفیعی برای فراگیرانی از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی (lms.smtc.ac.ir) برگزار گردید. همچنین این کلاس زنده در روز سه شنبه 2 دی ماه ادامه خواهد داشت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار