* *

برگزاري مرحله ششم دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان دولت به صورت کلاس زنده (live)

با عنایت به سیاست های دولت محترم در راستای توسعه دولت الکترونیک و تاکید بر ارائه و توسعه هر چه بیشتر خدمات بر خط و استقبال گسترده دستگاه های اجرایی؛ مرکز آموزش دولتی در نظر دارد مرحله ششم دوره های آموزشی مدیران و کارکنان دولت را به صورت کلاس زنده (live) و از طریق سامانه و برنامه کاربردی ( اپلیکیشن) آموزش های الکترونیکی مرکز به نشانی http://Lms.smtc.ac.ir مطابق برنامه زیر اجرا نماید.

عنوان دوره

ساعت دوره

سطح فراگیران

تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

تعداد جلسات

شهریه دوره

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

6

مدیران میانی

99/10/01

99/10/03

9

12

2

690/000 ریال

ارزشیابی عملکرد کارکنان

8

شغلی

(مشترک اداری)

99/10/07

99/10/09

9

13

2

760/000 ریال

کار آفرینی سازمانی

6

مدیران ارشد

99/10/08

9

12

2

690/000  ریال

99/10/10

بهره وری نیروی انسانی

6

مدیران میانی

99/10/14

99/10/16

9

12

2

690/000 ریال

رهبری تحول در سازمان ها

9

مدیران میانی

99/10/15

9

13

2

1/035/000 ریال

99/10/17

مهارتهای ارتباطی مدیران

8

مدیران پایه

99/10/21

99/10/23

9

13

2

920/000 ریال

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

6

مدیران پایه و میانی

99/10/22

9

12

2

690/000 ریال

99/10/24

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی

4

مدیران پایه

 

99/10/30

 

9

13

1

460/000 ریال

گزارش نویسی در امور اداری

12

شغلی

(مشترک اداری)

99/11/04

99/11/05

99/11/07

9

13

3

1/140/000 ریال

مدیریت سرمایه اجتماعی

6

مدیران ارشد

99/11/06

9

12

2

690/000 ریال

99/11/08

تنظیم قراردادها

8

شغلی

(مشترک اداری)

99/11/11

99/11/12

9

13

2

760/000 ریال

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

12

مدیران پایه

99/11/13

9

12

3

1/380/000 ریال

99/11/14

99/11/15

راهبردهای آموزش و توان افزایی

8

مدیران میانی

99/11/19

9

13

2

920/000 ریال

99/11/20

فضای مجازی، فرصت ها و آسیب ها

12

شغلی

(مشترک اداری)

99/11/21

99/11/26

99/11/28

9

13

3

1/140/000 ریال

اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی

4

مدیران جوان وزن (میانی و ارشد)

99/11/27

9

13

1

460/000 ریال

بودجه ریزی عملیاتی

12

شغلی

(مشترک اداری)

99/12/03

99/12/05

99/12/10

9

13

3

1/140/000 ریال

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت

4

کلیه مدیران

99/12/04

9

13

1

460/000 ریال

مدیریت برون سپاری

4

مدیران میانی

99/12/12

9

13

1

460/000 ریال

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

8

شغلی

(مشترک اداری)

99/12/17

99/12/19

9

13

2

760/000 ریال

خلاقیت و نو آوری فردی

6

مدیران پایه

99/12/18

9

12

2

690/000 ریال           

99/12/20

ظرفیت سازی برای کوچک سازی

4

مدیران میانی

99/12/25

9

13

1

460/000 ریال

 
متقاضیان می توانند برای ثبت نام فردی به سامانه فوق الذکر مراجعه و در صورت تقاضای ثبت نام گروهی معرفینامه سازمان متبوع را به شماره دور نگار 42501700 ارسال نمایید. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر شماره تلفن های کارشناسان مرکز آماده پاسخگویی می باشند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار