* *

کلاس زندۀ مديريت اخلاق حرفه اي و سازماني

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زندۀ «مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی» از مجموعه دوره های توسعه شایستگی در روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 آذر ماه 1399 با تدریس آقای فخاری برای 47 فراگیر از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی (lms.smtc.ac.ir) برگزار گردید.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار