* *

مرکز آموزش و پژوهش استان کرمان برگزار مي نمايد
دوره هاي آموزشي کاربرد فناوري اطلاعات و استفاده از خدمات و توسعه دولت الکترونيک

به گزارش روابط عمومي سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، مهندس اسدي سرپرست مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري این استان اظهار داشت: با توجه به اينكه يكي از پروژه هاي اولويت دار برنامه توسعه الكترونيك و هوشمندسازي اداري استان (از مصوبات شوراي راهبردي توسعه مديريت استان مورخ ۱‏‏/۶‏‏/۱۳۹۹)، آموزش كاربردي فناوري اطلاعات و استفاده از خدمات الكترونيك براي كاركنان دولت مي باشد، در اين راستا اين مركز در نظر دارد به منظور افزايش سطح اثر بخشي و به هنگام نمودن دانش و بهره گيري كاركنان از فناوري هاي نوين در راستاي توسعه دولت الكترونيك، دوره هاي ويژه اي را به صورت وبيناري، برگزار نمايد. ايشان افزود: با توجه به اهميت موضوع و تاكيد استاندار محترم در خصوص برنامه ريزي دستگاه ها جهت افزايش توانمندي كاركنان خود در اين زمينه، از دستگاه ها خواسته شده است كاركنان مد نظر خود را جهت شركت و كسب توانمندي در اين دوره ها به اين مركز معرفي نمايند.

دوره هاي آموزشي وبيناري آذرماه ويژه كاربرد فناوري اطلاعات و استفاده از خدمات و توسعه دولت الكترونيك

نام دوره آموزشي

ساعت دوره

مهارت هاي حرفه اي و اداري كار با رايانه

۲۲

مديريت ابزار و اطلاعات سازماني

۱۴

مفاهيم و كليات دولت الكترونيك

۸

 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار