* *

مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان جنوبي برگزار مي نمايد
دوره هاي آموزشي ويژه کارکنان دستگاه هاي اجرايي شهرستان قاينات

 مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي؛با توجه به شرايط فعلي و به منظور پيشگيري از شيوع ويروس کرونا و رفاه حال فراگيران با همکاري جهاد دانشگاهي شهرستان قاينات اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي در اين شهرستان از آذر ماه به صورت مجازي و با 15 درصد تخفيف شهريه نموده است. 
متقاضيان مي توانند با مراجعه به آدرس اينترنتي: http://edu.mpo-skh.ir/ ثبت نام نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار