* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي در استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان، علی سعیدی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه
 و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان بیان داشتند، کانون ارزیابی شایستگی‌‌های عمومی مدیران حرفه ای استان هرمزگان، از روز دوشنبه مورخ 06/07/99 با حضور ارزیابان کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور برگزار گردید.

از تاریخ 6 تا 9 مهرماه سال جاری تعداد، 47 نفر از افراد معرفی شده، توسط ارزیابان زبده کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور مورد سنجش قرار گرفتند. از این تعداد: 1 نفر برای احراز شایستگی های عمومی مدیران ارشد، 12 نفر برای رده مدیران میانی و 30 برای رده مدیران پایه .

لازم به یادآوری است «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده»، صرفاً سطوح مديريت پايه، مياني و ارشد را شامل شده و مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و هم طرازان آنها مشمول اين برنامه نمی‌باشند.


First First First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار