* *

دوره آموزشي آشنايي با قانون برنامه و بودجه کشور در استان هرمزگان برگزار شد

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان هرمزگان، در راستای مصوبه شماره 1351824 مورخ 1396/5/30 شورای عالی اداری و به منظور بهبود و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های مدیریتی مدیران حرفه‌ای زن و جوان در دستگاه‌های اجرایی، دوره ی آموزشی «آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور» ، از دوره های مشترک مدیران (عملیاتی، پایه، میانی و ارشد) با هدف آشنایی فراگیران با فرآیند تصویب و ابلاغ بودجه، تعریف طرح های عمرانی و مسئول تهیه و اجرای آنها و استانداردهای لازم و موارد رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد برگزار گرديد.

در این دوره تعداد 25 نفر از کارکنان و مدیران حضور داشتند که از این تعداد 2 نفر مدیر میانی ،3 نفر مدیر پایه،4 نفر مدیر عملیاتی و 16 نفر کارمند بودند، همچنین به لحاظ جنسیت، از این تعداد 11 نفر زن و 14 نفر مرد بودند. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار