* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
دوره غيرحضوري مديريت سبز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ غیرحضوری «مدیریت سبز» از مجموعه دوره های اختصاصی کارکنان از 28 تا 30 مهرماه 1399 با همت دفتر دوره های آموزش های الکترونیکی مرکز برای شرکت کنندگانی از شرکت توزیع برق تهران بزرگ در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار