* *

برگزاري دورۀ غيرحضوري روش ها و فنون تدريس

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ غیرحضوری «روش ها و فنون تدریس» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 با همت دفتر برنامه ریزی معاونت آموزشی مرکز و با تدریس خانم شفیعی برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار