* *

آشنايي با قانون برگزاري مناقصات در مرکز آموزش مديريت دولتي

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زندۀ آشنایی با قانون برگزاری مناقصات از مجموعه دوره های مدیران جوان و زن در روزهای دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 مهرماه 1399 از ساعت 9 تا 12 با تدریس آقای نوری و با حضور 60  نفر از دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار