* *

ضبط دورۀ تناسب اندام با همکاري وزارت ورزش و جوانان در استوديو دريا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: ضبط برنامه دورۀ تناسب اندام با همکاری وزارت ورزش و جوانان روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 27، 28 و29  مهرماه 1399 از ساعت 8 تا 16 با تدریس خانم دکتر حاکمی، دکتر معینی افشار، دکتر ترکان و دکتر پیرانی در استودیو دریای مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار