* *

برگزاري نخستين دوره ارزيابي کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي در مرکز آموزش و پژوهش آينده نگري استان کرمان

نخستین دوره ارزیابی کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان خبره از مرکز آموزش مدیریت دولتی، در مرکز آموزش و پژوهش آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در تاریخ 23،22،21 مهر ماه سال 1399 اجرا گردید.
در این کانون از 43 نفر شرکت کننده 35 نفر در سطح پایه و 10 نفر در سطح میانی از ادارات کل: ورزش و جوانان - فرهنگ و ارشاد اسلامی - اوقاف وامور خیریه - بهزیستی - راه و شهرسازی - هواشناسی - مدیریت و برنامه ریزی - شرکت تو لید نیروی برق کرمان - شهرداری های استان کرمان توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار