* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
چهارمين نشست از سلسله نشست هاي تخصصي حکمراني خوب

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: با توجه به اهمیت موضوع «حکمرانی خوب» و استقبال فراگیران از سه نشست قبلی؛ چهارمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی حکمرانی خوب به همت مرکز آموزش مدیریت دولتی روز چهارشنبه 23 مهرماه 99 با عنوان «کاربرد داده در حکمرانی خوب با تمرکز بر شناسایی مخاطبان واقعی برنامه ها» به صورت برخط (آنلاین) برای کلیه مدیران و کارکنان دولت برگزار گردید.

در این نشست علیرضا عبدالله زاده تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به ابعادی از حکمرانی خوب با نگاه داخلی و خارجی پرداخت. وی اشاره کرد که تحقق شاخص هاي حکمراني خوب در يک جامعه در سایه ایجاد و تأسیس ابزارها و روش های نوین خدماتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر میباشد. مرور تجربیات موفق داخلی و جهانی و استفاده صحیح از این ابزارها، می تواند چالش های برنامه های سنتی را به حداقل رسانده و با کمترین هزینه برنامه ریزان را در رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی خود هدایت نماید.

عبدالله زاده «شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی و فراگیر بودن» را خصوصیات حکمرانی خوب معرفی نمود که نیازمند استفاده صحیح از اطلاعات هستند. در ادامه افزود: اطلاعات می تواند در حُکم چشم های مدیران در زمینه شناسایی صحیح حوزه کاری (روندها و سطوح)، شناسایی مخاطبان و مشتریان و نیز عملکردها (سازمان، برنامه ها و کارکنان) باشد.

این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش انواع برنامه ها در عملکرد آنها گفت: «از دو منظر قابل بیان است: 1. نوع برنامه در عملکرد آن نقش جدی دارد و 2. استفاده از اطلاعات می تواند قدرت رهبری مدیران ستادی را افزایش دهد.»

عبدالله زاده در خصوص منابع داده ها نیز بیان داشت: «پیمایش ها، خوداظهاری، اطلاعات ثبتی و اداری و شبکه های اجتماعی می توانند منابع داده ها باشند که پیمایش ها با شیوه نمونه برداری و خوشه بندی در تعداد محدود و خود اظهاری در پنجره واحد و برگه های ثبت نام و اطلاعات ثبتی و اداری در سازمانها بوسیلۀ اطلاعات ثبت شده انجام می گیرد و امروزه، شبکه های اجتماعی مانند اطلاعات شبکه های مجازی و اطلاعات اجتماعی که افراد می دانند، یکی از مهمترین منابع داده در دنیا محسوب می شود.» 

در بخش پایانی این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی با تأکید بر کاربردهای اطلاعات در حکمرانی خوب افزود: «کاربردهای اطلاعات در حکمرانی بر شناسایی مخاطبان واقعی برنامه ها؛ شناسایی رفتارهای مشتریان؛ ارزیابی عملکرد و شناسایی حوزه متمرکز است.» وی هریک از این موارد را با شواهد و تجارب ایرانی و جهانی به بسط معنایی کشاند.

گفتنی است این برنامه از طریق سامانه آموزش های الکترونیکیمرکز (tclms.smtc.ac.ir)، وبینار و اینستاگرام مرکز (lsmtc.ac.ir) همزمان به صورت زنده پخش شد که با استقبال و همراهی خوبی مواجه گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار