* *

برگزاري دوره آموزشي عمومي کارکنان با عنوان بيماريهاي نوپديد و راه هاي پيشگيري
دوره آموزشی عمومی کارکنان با عنوان بیماریهای نوپدید و راه های پیشگیری  به مدت ۶ ساعت برای کلیه کارکنان به میزبانی مرکز آموزش مدیریت دولتی و با شرکت  فراگیرانی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی  گوناگون به طور همزمان به کلاس زنده (live) در روزهای دوشنبه هفتم و چهارشنبه نهم مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۲ با مشارکت ۵۵ فراگیر با تدریس استاد بر جسته دکتر سید محمد اکرمی از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به آدرس http://lms.smtc.ac.ir برگزارگردید.این کلاس با استقبال وزارتخانه هایی همچون:
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت نیرو
 • وزارت دادگستری وزارت راه و شهرسازی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • قوه قضائیه
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 • وزارت امور خارجه
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 • سازمان اداری و استخدامی کشور
مواجه گردیدکه به دلیل حضور چشمگیر، این کلاس در ماههای آتی, بار دیگر اجرایی خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار