* *

دوره آموزشي بهره وري نيروي انساني به صورت کلاس زنده ( Iive) در مرکز آموزش مديريت دولتي

دوره آموزشی بهره وری نیروی انسانی به مدت 6 ساعت طی دو جلسه ویژه (مدیران میانی) درتاریخ یکشنبه ٩٩/٠٦/١٦ و سه شنبه ٩٩/٠٦/١٨ از ساعت 9 الی 12 با مشارکت مدیران میانی با حضور استاد محترم  آقای دکتر محمد متقی در سامانه الکترونیکی مرکز به آدرس http://lms.smtc.ac.ir  برگزار شد گفتنی است این کلاس با استقبال وزارتخانه هایی به شرح زیر، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،  و همچنین به طور ویژه مورد استقبال بانک کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی،  مواجه گردید .

تعداد شرکت کنندگان در این دوره  101 نفر بوده اند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار