* *

اجراي کلاس زنده ( Iive) در مرکز آموزش مديريت دولتي
دوره آموزشي آينده پژوهي

دوره آموزشی آینده پژوهی به مدت 6 ساعت طی دو جلسه ویژه (مدیران ارشد) درتاریخ سه شنبه ٩٩/٠٦/١١ و چهارشنبه ٩٩/٠٦/١٢ از ساعت 9 الی 12 با مشارکت مدیران ارشد با حضور استاد محترم  آقای دکتر محمد علی برزنونی در سامانه الکترونیکی مرکز به آدرس http://lms.smtc.ac.ir  برگزار شد گفتنی است این کلاس با استقبال وزارتخانه هایی به شرح زیر ، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین به طور ویژه مورد استقبال بانک سپه و وزارت کشور مواجه گردید .

تعداد شرکت کنندگان در این دوره 55 نفر بوده اند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار