* *

انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي منتشرکرد
کتاب "مستندسازي تجارب مديران زن"

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای توانمندسازی زنان برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم  و نقش آنان در مدیریت اجرایی، از سال 1397 اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی «ارائه تجارب مدیران زن» با حضور معاونين رئيس جمهور، معاونين وزرا، رؤسای دستگاهها، معاونان، مشاوران، مدیران، اساتید و پژوهشگران نمود. این مجموعه نشست ها با محوریت؛  توصیف تجربیات افراد از زندگی شغلی و اجتماعی، توجه به عمق تجربیات و افزایش درک شرکت‌کنندگان از تجربیات مدیریتی و بهره‌گیری شرکت‌کنندگان از  تجارب صاحبنظران و مدیران ارشد، طراحی و اجرا گردید.

مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای مستندسازی این تجارب ارزشمند در مرحله اول اقدام به گردآوری و مدون نمودن تجارب مدیران زن نموده و کتابی با عنوان" مستندسازی ارائه تجارب مدیران زن " را به چاپ رسانده است.  

آنچه در این کتاب می خوانیم نگاهی ست به تجارب 23 تن از مدیران ارشد زن نظام اداری و مروری است بر سوابق علمی و اجرایی ایشان که جهت بهره برداری مخاطبان این حوزه گردآوری و تدوین شده است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار