* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: تیم ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی در مردادماه  1399 برای 60 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران (ستاد مرکزی) در سطوح مختلف مدیریتی پایه، میانی و ارشد، کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای را در مرکز برگزار کرد.

افراد شرکت کننده در این کانون با 6 ابزار تعیین شایستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گفتنی است که مرکز آموزش مدیریت دولتی پیشتر 4 مرحله کانون ارزیابی را در استان ها هرمزگان، مازندران، کرمانشاه و گیلان و با حضور 120 نفر از کارکنان دستگاه¬های اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی انجام داده است. آموزش مدیریت دولتی برگزار کرد


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار