* *

انعقاد تفاهم‌نامه همکاري‌هاي علمي و آموزشي جهاد دانشگاهي با مرکز آموزش مديريت دولتي

تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی فیمابین مرکز آموزش مدیریت دولتی و جهاد دانشگاهی با حضور خانم دکتر احمدی پور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی و آقای دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی امضاء و تبادل گردید.

 

این تفاهم‌نامه با هدف تلاش مشترک برای توانمندسازی سرمایه انسانی کشور و استفاده بهینه از فرصت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی طرفین و بهره‌مندی از امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های طرفین منعقد گردید.

 

از جمله اهداف تفاهم‌نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 همکاری در توانمندسازی و نیازسنجی آموزشی، طراحی، تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی عمومی، تخصصی و مدیریتی کارمندان، مدیران، کارشناسان و تعیین میزان اثر بخشی آن در دستگاه‌های اجرایی کشور

مشارکت در تامین محتوا و تهیه سرفصل، ترجمه، تألیف، تدوین متون و چاپ و نشر منابع و بسته آموزشی مورد نیاز دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی کشور

مشارکت در طراحی و راه‌اندازی مرکز آزمون موفقیت دوره‌های آموزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور

همکاری در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز با استفاده از امکانات یادگیری الکترونیکی و بهره‌مندی مشترک از منابع یادگیری چندرسانه‌ای برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور

اجرا و برگزاری مشترک دوره‌های آموزشی بدو خدمت، ضمن خدمت و حین خدمت کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت حضوری و الکترونیکی (مجازی)

همکاری و مشارکت در برگزاری کانون‌های ارزیابی و برنامه‌های توسعه‌ای مدیران و همکاری در تربیت ارزیاب حرفه‌ای برای ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی در کانون ارزیابی و توسعه شایستگی

همکاری در تهیه مدل شایستگی تخصصی و شغلی دستگاه‌های اجرایی و اصلاح مدل عمومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی

همکاری پیرامون اولویت‌های تحقیقاتی طرفین و تدوین طرح‌های تحقیقاتی مشترک


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار