* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
نشست تخصصي حکمراني خوب ويژه مديران و کارکنان دولت

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی با عنوان «حکمرانی خوب» برای کلیه مدیران و کارکنان دولت، صبح روز چهارشنبه هشتم مردادماه 1399 از ساعت 10 تا 12 به صورت برخط (آنلاین) در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید. سخنران این نشست تخصصی، دکتر محمد فاضلی جامعه‌ شناس ایرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی بود. وی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاونت پژوهشی مرکز بررسی ‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست ‌گذاری عمومی را برعهده داشته است.

نخست دکتر فاضلی با مقدمه ای مفصل پیرامون «حکمرانی خوب یا توانمندسازی حکومت»، این موضوع را برگرفته از کتاب «توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل، عمل» معرفی نمود و سخنانش را با مقولۀ توسعه و ابعاد آن ادامه داد و گفت: «توسعه چهار وجه دارد: توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی؛ کشورها به همان اندازه توسعه یافته هستند که قابلیت حکومت برای اجرا اجازه می دهد. در این میانه، برخی در گزینش این چهار توسعه، اولویت بندی کرده اند؛ ولی به طور کلی می توان گفت که توسعه باید همه جانبه و توأمان باشد.» این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بخش های آسان و سخت توسعه  اشاره کرد و افزود: «بخش آسان توسعه را اجرا کرده ایم و برداشتن گام‌های اساسی بعدی (ساختن نهادهایی که قادر به اجرای وظایف دائماً پیچیده تر و اختلافی تر، تحت فشار و در مقیاس‌ های بزرگ تر باشند) نه تنها رو به بهبود نیست؛ بلکه در بیشتر کشورها در حال توسعه در حال افول است. حالا باید بخش سخت آن را انجام دهیم؛ یعنی مطمئن شویم که سازمانها و نهادها می توانند مهارت های حل مسئله را بکار گیرند.»

مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی در ادامه بر نهاد های خوب و نقش آنها در ظهور و بروز موفقیت تأکید کرد و ابراز داشت: «ما معتقدیم که موفقیت از درون نهادهای خوب بیرون نمی آید؛ بلکه با وجود موفقیت است که نهادهای خوب ساخته می شوند. بنابراین چالش اصلی این است که چگونه تعداد دفعات، درجه کیفیت و استواری موفقیت‌ها را تقویت کنیم و ارتقا دهیم.»

دکتر فاضلی با اشاره به انطباق تکرارشونده مسئله محور گفت: «تعیین و اولویت‌بندی مسائل محلی؛ کار تکرار شونده برای یافتن پاسخ های سفارشی با بهترین تناسب؛ توسعه یک جامعه رو به گسترش عمل گرا که تجربه ها را به اشتراک گذاشته و از یکدیگر یاد می گیرند؛ همگی در حوزۀ انطباق تکرارشونده مسئله محور جای می گیرند.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخشی دیگر از سخنانش به «دام قابلیتی» اشاره نمود و بیان داشت: «دام قابلیتی وضعیتی است که سازمان ها نمی توانند وظایفی را که از آنها خواسته می ‌شود، انجام دهند و با انجام هر روزه همان کار نیز کاری از پیش نمی برند، بلکه اوضاع را بدتر می‌کنند».  وی در ادامه به «قابلیت یک وَری» نیز گریزی زد و گفت: «بسیاری از حکومت ها قابلیت یک وَری دارند؛ یعنی قابلیت پیشنهاد کردن مکرر و طبق روال همیشگی سیاست ها، برنامه ها و پروژه ها را دارند؛ اما قابلیت اجرای آنها را ندارند.»

دکتر فاضلی در بخش دیگر سخنانش ضمن تأکید و برشماری «اهمیت راهبردهای سازمان» گفت: «شکاف های قابلیت بین سازمانها در یک کشور خاص هم مهم هستند. معتقدیم حتی اگر شرایط کشور چندان مساعد نباشد، راهبردها در سطح بخش و سازمان می تواند باعث پیشرفت در قابلیت سازی شود.»

در بخش پایانی این سخنرانی، دکتر فاضلی «جامعه تحصیل کرده تر؛ توسعه فناوری اطلاعات و دموکراسی» را عوامل بی تاثیر در ناکارآمدی مشترک بین سازمانها دانست و با برجسته سازی  «انطباق تکرارشونده مسئله محور» گفت: «هدف رویکرد ما ایجاد موفقیت با حل مسئله فوری و ضروری پیش روی جامعه به صورتی است که بتواند درون نهادها و سازمان‌ها مستحکم شود. این رویکرد با «مسئله محوری تکرار شونده انطباق پذیر» آغاز می‌شود: معرفی مسائل محلی، اختیار دادن، تشویق و ترغیب بدعت ها یا کجروی های مثبت و نوآوری برای حل مسائل، تکرار کردن با بازخورد برای شناسایی راه‌حل‌ها و سرانجام اشاعه راه حل ها از طریق شبکه‌های غیرسازمانی افقی و به هم پیوند خورده؛ از مهمترین نکات محسوب می شود.»

گفتنی است که مباحث این نشست در جلسه ای دیگر ادامه خواهد داشت و زمان دقیق برگزاری آن در سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی اطلاع رسانی می شود. همچنین این برنامه از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز (lms.smtc.ac.ir)، وبینار و اینستاگرام مرکز (lsmtc.ac.ir) همزمان به صورت زنده پخش شد که با استقبال و همراهی خوبی مواجه گردید


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار