* *

دريافت مجوز کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري

به گزارش مدیریت  آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختیاری، در راستاي اجراي بند 4 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغيه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر "دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در انتصاب و ارتقاء مديران" و مفاد ماده 4 تصويب نامه شماره206/93/11851 مورخ 1393/9/5 شوراي عالي اداري با موضوع"آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي" و بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/4 سازمان اداري و استخدامي كشور با عنوان "نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي" ، اين سازمان موفق به دريافت گواهي صلاحيت ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي دستگاه هاي اجرايي و راه اندازي كانون ارزيابي از سازمان امور اداری و استخدامي كشور گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار