* *

‎تغيير شرايط برگزاري دوره هاي آموزشي در مرکز آموزش مديريت دولتي
با توجه به شرايط ناشي از بيماري كرونا و به منظور جلوگيري از شيوع اين بيماري، كليه دوره هاي توسعه شايستگي مديران از روز شنبه مورخ بيست و يكم تيرماه به صورت كلاس زنده برگزار مي شود.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار