* *

شماره 22 فصلنامه علمي ـ پژوهشي حقوق اداري منتشر شد

مرکز آموزش مدیریت دولتی، بیست و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی-حقوق اداری را منتشر کرد. این فصلنامه با بهره گیری از حمایت و مشاوره اساتید مجرب دانشگاهی و مدیران ارشد در حوزه نظام اداری، از معتبرترین فصلنامه های علمی پژوهشی در زمینه حقوق اداری در کشور است.

رعایت موازین حقوقی، چاپ به موقع و تلاش در جهت ارتقاء کیفی از مهمترین اهداف نشریه حقوق اداری به شمار می رود.

پژوهشگران و دانشجویان دکتری برای ارسال مقالات خود میتوانند با مراجعه به پرتال مرکز آموزش مدیریت دولتی و ثبت نام در سامانه نشریه به آدرسhttp://qjal.smtc.ac.ir  نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند. خاطرنشان می سازد دسترسی به محتوای الکترونیکی مقالات چاپ شده در این سامانه، امکان پذیر است.

عناوین مقالات بیست و دومین شماره از فصلنامه حقوق اداری به شرح زیر است:

 • تحول دولت مقررات گذار در پرتو ظهور کسب و کارهای نوپا
 • ضمانت‌ اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی
 • بهره‌مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
 • واکاوی نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از نظارت‏گریزی و فساد اداری مدیران دولتی
 • نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران
 • بررسی ریسکهای قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت و نمونه بین­المللی FIDIC
 • ظرفیت‌های حقوقی خصوصیسازی بنادر تجاری ایران و چالش‌های پیشرو
 • بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با تاکید بر مؤلفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران
 • ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه
 • معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان
 • نقد اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‌المللی کار (ILOAT)  در پرتو معیارهای دادرسی عادلانه

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار