* *

تمديد مجوز کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز: مجوز کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی به شماره 147261 مورخ 1399/3/27 با امضای دکتر سیدصدرالدین صدری نوش آبادی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور برای 24 ماه تمدید گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار