* *

سومين دوره تربيت ارزياب حرفه اي در سال 1399 در سازمان بيمه سلامت ايران برگزار گرديد

با توجه به استقبال گسترده از دوره­ های تربیت ارزیاب حرفه ­ای توسط سازمان­ ها، مؤسسات، دستگاه­ های دولتی و غیردولتی، دومین دوره متوالی تربیت ارزیاب حرفه ­ای در سازمان بیمه سلامت ایران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برای 17 نفر از فراگیران آن سازمان در تاریخ­ های 21، 22، 28، 29 و 30 خرداد سال 1399 برگزار گردید.


First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار