* *

چهارمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي در مرکز آموزش مديريت دولتي از تاريخ 31 خرداد لغايت 5 تيرماه

چهارمین دور از سری دوره­های تربیت ارزیاب حرفه ­ای در مرکز آموزش مدیریت دولتی توسط مدرسان مجرب برای فراگیرانی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان برنامه و بودجه، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از تاریخ 31 خرداد ماه آغاز و تا روز پنج شنبه مورخ 5 تیر ماه ادامه خواهد داشت.


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار