* *

برگزاري دور دوم کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان

دور دوم کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان و در مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری با حضور ارزیابان حرفه ای از کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی در 7-8-9 شهریورماه سال 1399 برگزار گردید.

دراین کانون از43 نفر شرکت کننده، 32 نفر در سطح مدیران پایه و 11 نفر در سطح مدیران میانی از سازمان ها و ادارات مختلف استان ازجمله: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، اداره کل تعاون روستایی، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل انتقال خون، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل استاندارد، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری در این کانون؛ مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار