* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي مديران حرفه اي استان هرمزگان

مرکز آموزش مدیریت دولتی، کانون ارزیابی شایستگی مدیران را برای 38 نفر از مدیران پایه، میانی و ارشد استان هرمزگان در تاریخ 11، 12 و 13 خرداد ماه 1399 با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان هرمزگان  و در راستای اجرای دستورالعمل 1657363 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع پیاده سازی کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران حرفه ای دولت برگزار کرد.

در این مرحله از کانون ارزیابی، مدیرانی از استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای استان هرمزگان حضور داشتند.

گفتنی است که مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یکی از متولیان پیاده سازی کانون ارزیابی و توسعه مدیران دستگاه هایی است که متقاضی برگزاری کانون های ارزیابی هستند که با بهره گیری از استادان مجرب در حوزه های: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی و ... و نیز با استفاده از ابزارهای مصاحبه رفتاری، ایفای نقش، ارائه شفاهی، تمرین گروهی، تمرین نوشتاری، آزمون های روانشناختی و هوش هیجانی توانسته تاکنون کانون های موفقیت‌آمیز بسیاری را برگزار نماید.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار