* *

برگزاري مرحله ديگري از دوره هاي تربيت ارزياب حرفه اي در مرکز آموزش مديريت دولتي

مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یکی از متولیان پیاده سازی و استقرار کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران در دستگاه های اجرایی، یکی دیگر از دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای را برای تعدادی از فراگیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای مازندران و اصفهان ، سازمان هواشناسی کشور،سازمان ملی استاندارد، شرکت شیلات ایران و مركز آموزش مديريت دولتي در تاریخ  هفتم خرداد ۹۹از ساعت ٨ الي ٢٢  برگزار نمود.

در دوره تربیت ارزیاب حرفه ای که یکی از بسترهای حیاتی در ایجاد کانون های ارزیابی و توسعه است؛ فراگیران ابتدا با مباحث مبنایی سیاست های کلی نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، نقشه راه اصلاح نظام اداری و طبقه بندی مشاغل دولتی آشنا شده،  سپس وارد عناوین آموزشی تخصصی شامل ؛آشنایی با کانون های ارزیابی و توسعه، مدل شایستگی عمومی دولت، اصول مشاهده، ثبت ،  طبقه بندی و ارزشیابی، ابزارهای تمرینی و غیر تمرینی در کانون های ارزیابی و در نهایت نحوه جمع بندی گزارش و بازخورد می شوند.

در این دوره علاوه بر ارائه  مباحث تئوری و نظری کانون های ارزیابی و توسعه توسط اساتید خبره، اجرای عملی، کاربردی و مهارتی دوره آموزشی نيز مورد تاکید می باشد.

قابل ذکر است دوره های مرکز آموزش مدیریت دولتی با لحاظ شرایط بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه فاصله گذاری اجتماعی برگزار می گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار