* *

مصاحبه پذيرفته‌شدگان هفتمين آزمون استخدامي مربوط به «سازمان اداري و استخدامي کشور» در مرکز برگزار شد

کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی برای پذیرفته‌شدگان مرحلۀ اولِ هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرايی سال 1398 مربوط به «سازمان اداری و استخدامی کشور» در شش روز کاری از شنبه مورخ 99/2/20 لغایت شنبه 99/2/27 به صورت فشرده با رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی مصاحبه برگزار کرد.

 این مصاحبه در دو بخش اصلی: «ارزیابی اختصاصی و ارزیابی رفتاری و روان‌شناختی» و در شش عنوان شغلی: «كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور، كارشناس تحليل‌گر سيستم، كارشناس بررسي اسناد و مدارك، كارشناس حقوقي، كارشناس امور اداري و حسابدار» و با حضور 57 مصاحبه‌شونده انجام گردید.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار