* *

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازي خرمشهر
"مديريت جهادي و نگاه نقادانه"

خلقِ حماسه ى سوم خرداد ١٣٦١، هم منبعثِ از لطف بيكران الهى بود و هم برخاسته از مديريت جهادى يك رهبر و همراهى مشحونِ از اعتمادِ يك ملت. امام خمينى(ره) صرفاً يك فقيه نبود، بلكه شخصيتى ظلم ستيز و مجاهدى نستوه بود. جوانانِ آن روزگار آنقدر به او اعتماد داشتند، كه با فرمانش، جانشان را براى ماندنِ وطن گذاشتند و مردم آنقدر به او دلبسته بودند، كه از مايحتاجِ خويش براى جبهه ها مى فرستادند.

اين زيبايى ها حاصلِ "مديريت جهادى" است. در اين سالها هم خلفِ صالحِ آن زعيمِ عاليقدر، به كرات به تبيين اين مهم پرداخته و مديران را "به كار عبادت گونه" و "بصيرت و عقلانيت" دعوت نموده است.

براى ايجادِ اعتمادِ ميان حكومت و مردم و براي افزايشِ سطحِ تاب آورى فرد، سازمان ها و جامعه در برابر مشكلات، بايد طبقه مديران و كارمندان "مديريت جهادى" را محقق نمايند.

"سوم خرداد" بهترين روز براى نشان دادن بركاتِ اين سبكِ از اداره ى جامعه است. ايران ما، بيش از هر وقت و پيش از هر چيز، نياز به مديرانى دارد كه "كار را عبادت ببينند" و "در انجام آن، بصير و عاقل باشند" و "با تلفيق مردمدارى و انقلابى گرى" سبك مديريت جهادى را به رخ جهانيان بكشند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار