* *

ويژه مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار خواهد شد
دوره آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن

با عنایت به موضوع بخشنامه شماره 10934 مورخ 1399/1/19 سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص آغاز مرحله فاصلهگذاری هوشمند و رعایت پروتکل‫‫های بهداشتی و ایمنی در محیطهای کاری و با توجه به سیاستهای دولت محترم در راستای توسعه دولت الکترونیک و تاکید بر ارائه و توسعه هر چه بیشتر خدمات برخط و در راستای مجوز به شماره 25433 مورخ 1399/1/30 سازمان اداری و استخدامی کشور اولین کلاس زنده (live) در معاونت آموزشی دفتر آموزشهای حرفه ای تخصصی با عنوان: آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ویژه مدیران مورخ 22و1399/2/23 از ساعت 9 الی 12 در سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی http://lms.smtc.ac.ir  جهت دسترسی علاقمندان در پورتال مرکز بارگزاری شده است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار