* *

تقويم آموزشي سال 1399 مرکز آموزش مديريت دولتي در يک نگاه

یکی از عوامل عمده در توسعه کشور، عملکرد موثر و مناسب مدیران دستگاه‌ های دولتی می­باشد که فلسفه راهبردی و حیاتی مرکز، کاراتر و توانمند­تر ‌کردن مدیران و کارکنان دولت از طریق آموزش بوده که در نهایت منجر به توسعه کشور می­شود.  از نظر مبانی تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی به این مسأله کاملاً تأکید شده که مرکز برای آموزش‌های قبل و ضمن خدمت کارکنان دولت بخصوص برای رده های  مختلف مدیریت ایجاد می‌شود و رسالت اصلی آن پرورش مدیران دولتی است.

در اجرای تکالیف ناشی از قانون استخدام کشوری در زمینه ارتقای کارآیی کارمندان دولت و تربیت مدیران، سرپرستان و کارشناسان اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور پرورش و آماده ساختن مدیران و سرپرستان شایسته در سطح کلیه وزارتخانه‌ ها و سازمان­های دولتی، اقدام به تدوین تقویم آموزشی در سال 1399 نموده است. در این تقویم مجموعه نشست­ها و کارگاه­های تخصصی، همایش­ های علمی، دوره­های آموزشی مدیران، دوره­های تخصصی تربیت ارزیاب حرفه­ای، دوره­ های توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه­ای، اجرای کانون­ های ارزیابی،  دوره­ های آموزشی الکترونیکی و .... به صورت یکپارچه برنامه­ ریزی و زمانبندی شده است.

دریافت فایل تقویم


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار