* *

انتصابات جديد در مرکز آموزش مديريت دولتي

معاون منابع انسانی و پشتیبانی مرکز آموزش مديريت دولتی طی احکام جداگانه‌ای سرپرست مدیریت آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی؛ سرپرست دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد؛ سرپرست گروه نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی؛ سرپرست گروه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی؛ سرپرست گروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی؛ سرپرست گروه ارزیابی عملکرد و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها؛ سرپرست گروه برنامه و بودجه و سرپرست اداره روابط عمومی، پاسخ‌گویی و رسیدگی به شکایات را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، طبق احکام صادره جناب آقای حسین حسینی‌دارینی به سمت سرپرست مدیریت آموزش‌ های حرفه‌ ای و تخصصی؛ جناب آقای محمد عادل ارشادی سرپرست دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد؛ سرکار خانم زهرا امیرخانی سرپرست گروه نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی؛ سرکار خانم مهتاب حبیب‌نژاد تپه‌باشی سرپرست گروه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی؛ سرکار خانم لیلا مهربانی مجد سرپرست گروه طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی؛ جناب آقای وحید رنجبر سرپرست گروه ارزیابی عملکرد و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها؛ جناب آقای محسن راجی اسدآبادی سرپرست گروه برنامه و بودجه و جناب آقای احسان انصاری به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی، پاسخ‌گویی و رسیدگی به شکایات منصوب شدند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار