* *

قابل توجه کانون هاي ارزيابي و توسعه شايستگي عمومي مديران دولت

پیرو هماهنگی های انجام شده و با عنایت به بند 7-2دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای شماره 1657363 مورخ 1396/1104 و نامه شماره 389261 مورخ 1398/07/16 سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع برگزاری دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای در مرکز آموزش مدیریت دولتی و نظر به تقاضای برخی از کانون های ارزیابی تایید صلاحیت شده برای ارائه گواهینامه دوره های فوق به ارزیابان با تجربه و فعال شرایط احراز صلاحیت ارزیابان جهت اخذ گواهینامه با توجه به بخشنامه زیر ارائه می گردد.

 

مشاهده بخشنامه

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار