* *

اجراي دومين مرحله از سري دوره هاي تربيت مدرسان استان آذربايجان غربي

بنا به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی، در راستای اجرای بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29 سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع نحوه احراز صلاحیت مدرسان، دومین مرحله از سری دوره های تریت مدرسان از تاریخ 98/09/01 لغایت 1398/09/19 با حضور 17 نفر از متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت برگزار گردید.

روز سه شنبه مورخ 98/11/01 دوره های آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و شناخت نظام اداری و روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 دوره روشها و فنون آموزشی برگزار گردید.

دوره ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی روز سه شنبه مورخ 98/11/15 و دوره تکنولوژی آموزشی روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 برگزار گردید.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار