* *

با حضور وزير سابق نيرو برگزار شد
بيست و دومين نشست تخصصي" ارائه تجارب مديران" در سال 1398

بیست و دومین برنامه از سلسله نشست های ارائه تجارب مدیران در سال 1398 روز شنبه مورخ 98/12/03 از ساعت ١٢-١٠ با سخنرانی آقای مهندس حمید چیت چیان وزیر سابق نیرو در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی برگزار شد آقای چیت چیان ضمن بیان تجارب خود در حوزه های مدیریتی توصیه هایی را در محورهای زیر ارائه نمودند:

مدیریت بحران:

 • حضور مدیران ارشد در محل بحران (پشتیبانی، بسیج امکانات و تجهیزات)
 • استفاده از تجربیات مدیران و صاحبنظران (کوتاه کردن زمان حل مسئله)
 • تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی و حل بحران
 • اطمینان بخشی به مردم در شرایط بحرانی

انتصاب مدیران:

 • داشتن تخصص وتجربه کافی
 • درستکاری و امانت داری
 • داشتن انگیزه کار و خدمت
 • پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات
 • شایسته سالاری در انتخاب مدیران بدون نگاه جنسیتی

جانشین پروری:

 • برگزاری آموزش های خاص درون سازمانی با بهره گیری از تجارب مدیران
 • استقرار نظام مدیریت دانش و ثبت تجارب
 • نظام بهره گیری از خدمت مشاورین و دستیاران

توصیه های مدیریتی:

 • اعتقاد به تصمیم مشارکتی و استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری ها (افزایش انگیزه سازمان در اجرای تصمیمات)
 • تشکیل اتاق فکر در حوزه های مختلف و استفاده از مدیران ارشد و صاحبنظران در تصمیم گیریها
 • داشتن ثبات قدم در حوزه تخصصی (تراکم تجربه و دانش)
 • آموزش و ارتقاء دانش مدیران در حوزه های تخصصی
 • داشتن احساس نیاز به آموختن و کشف میدان های جدید
 • توجه به تاثیر دوره های آموزشی در ارتقاء عملکرد سازمان
 • عدم تبعیت از فشارهای سیاسی
 • تاثیرگذاری علوم انسانی و علوم رفتاری در کیفیت فنی امور
 • تغییر نگرش و ایجاد نگاه سیستمی و جامع با بهره گیری از آموزش های مدیریتی
 • انتشار آزاد اطلاعات طبقه بندی شده و غیرمحرمانه
 • صراحت و صداقت در بیان واقعیت
 • به روز بودن و رصد روندهای دنیا و آینده در حوزه های کاری
 • ضرورت تدوین برنامه برای شرایط ناپایدار

شایان ذکر است برای آن دسته از مدیران استانی که امکان حضور در این نشست را نداشتند به صورت همزمان  و از طریق وبینار شرایط بهره برداری مهیا شد.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار