* *

فراخوان انتصاب معاون پژوهشي

مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد در اجرای سیاست‌های مرکز مبنی بر بهره‌ گیری از کارکنان مستعد و نیز قابلیت‌های افراد متخصص، باتجربه و مستعد و کمک به شفاف‌سازی فرایند انتخاب و انتصاب در مرکز، برای تصدی پست‌ معاون پژوهشی ، از همه داوطلبان واجد شرایط برای قبول مسئولیت در این سمت‌ ، دعوت به همکاری‌ نماید.

توضیحات لازم، راهنمای اقدام و فرایند انجام طرح:

1-اعضای هیات علمی( رسمی) در چارچوب مواد 74و75 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی ، مجاز به شرکت در فراخوان می‌باشند.

2-در صورت پذیرش در آزمون روانشناختی و مصاحبه، رفع هرگونه تعهد به سازمان مبدا و تطبیق مقررات مربوط به نقل و انتقال و ماموریت بر عهده شخص درخواست‌کننده پست می‌باشد.

3-در خصوص پذیرش مدارک تحصیلی، عنوان دقیق مدارک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل دستگاههای اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

4- شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران وفق مفاد آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مرکز ملاک عمل خواهد بود.

5-برای پست‌ مورد نظر، ضروری است داوطلبان مورد ارائه برنامه پیشنهادی را در فرم مشخصات (بند شماره 12) تکمیل نمایند.

6-ارائه درخواست و دعوت به مصاحبه، هیچ‌گونه تعهدی را برای مرکز آموزش مدیریت دولتی ایجاد نمی نماید و مرکز در رسیدگی به درخواست ها و انتخاب کاملا مختار است.

7-امتیازدهی به درخواست‌های متقاضیان و همچنین نمرات ارزیابی و مصاحبه بر اساس فرم‌ها و فرآیندهای تعریف شده از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام می‌گیرد.

8- اولویت پذیرش با افرادی است که حائز شرایط مطلوب‌تر در شاخص های عمومی و اختصاصی و مصاحبه حضوری (به تشخیص کمیته ذیربط) باشند.

9-داوطلبان می‌توانند برای آگاهی از شرح وظایف پست‌ها، محل استقرار، شرایط عمومی و اختصاصی، از لینک‌های مربوط به هر پست استفاده نمایند.

10- دعوت به جلسه مصاحبه حضوری و نتایج مرحله‌ای و نهائی انتخاب نیز به طریق مقتضی و پیش‌بینی‌شده به اطلاع داوطلبان گرامی خواهد رسید.

11- صرفاً اطلاعات ارائه شده در قالب فرم شماره 1(پیوست)، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به اطلاعات و سوابق ارائه شده در دیگر قالب‌ها و همچنین درخواست‌هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-کلیه افراد علاقمند به همکاری که شرایط مورد نظر برای تصدی پست های اعلام شده را دارا می‌باشند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 1398/12/16، با ارسال خلاصه سوابق و مشخصات خود در قالب فرم شماره 1(WORD | PDF) به نشانی پست الکترونیک info@smtc.ac.ir اقدام نمایند.

پست شماره 90   با عنوان "معاون پژوهشی"

الف. شرایط اختصاصی "عضو هیات علمی (رسمی)" طبق جدول ذیل:

دارا بودن گواهینامه دکتری در يکي از رشته‌هاي تحصیلی:

 علوم تربیتی، مدیریت دولتی(همه گرایش‌ها) ، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی، سنجش و اندازه‌گیری،  برنامه ریزی آموزش از راه دور، آموزش عالي( گرایش مدیریت آموزش عالی)، تکنولوژي آموزشی، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی/مدیریت منابع انسانی/مدیریت رفتاری) مدیریت راهبردی، مدیریت بازرگانی (رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات/ مدیریت خدمات و توسعه فناوری)، مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی/ شبکه‌های کامپیوتری/ امنیت اطلاعات) مهندسی صنایع (کیفیت و بهره‌وری/ سیستم‌های اطلاعاتی/مدیریت سیستم و بهر‌ه‌وری)، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری، - حقوق عمومی، اینده پژوهی، آینده پژوهی (همه گرایش‌ها).

 ب. شرایط عمومی:

 دارا بودن مدرک دکتری و عضو هیات علمی رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی  و فناوری دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج. شرح وظایف پست :

 1. تدوين سياست ها و خط مشي هاي اجرايي پژوهشي، نشر منابع علمي آموزشي، همايش هاي تخصصي و   امور بين الملل در چارچوب سياست هاي كلان مصوب و پيشنهاد آن جهت تصويب
 2. ايجاد و به روز نگهداشتن بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز حوزه پژوهشي مرکز
 3. تدوين برنامه هاي پژوهشي سالانه مرکز و ارائه آن به رييس مرکز
 4. تدوين و ابلاغ آيين نامه ها، ضوابط و دستورالعمل هاي پژوهشي به دفاتر ذی ربط
 5. مطالعه و بررسي مستمر به منظور شناسايي تنگناها و موانع در زمينه هاي مرتبط با حوزه معاونت و ارائه پيشنهاد به رييس مرکز، جهت تصويب در مراجع ذی صلاح
 6. تعيين سازوكارهاي نحوه همكاري مديريت های استاني در زمينه اجراي برنامه هاي پژوهشي در سطح ملي
 7. شناسايي مولفه هاي مرتبط با مديريت و توسعه پژوهشی در كشورهاي مختلف
 8. مطالعه و بررسي در زمينه ساختار و سازوكارهاي نهادهاي عالي در حوزه هاي سياست گذاري و تصميم گيري كشور
 9. انجام مطالعات تطبيقي در زمينه مديريت و برنامه ريزي در خصوص كشورهاي منتخب
 10. مطالعه و بررسي به منظور ارائه مدل ها و الگوهاي كارآمد متناسب با نيازهاي روز كشور در حوزه هاي مديريت، تصميم گيري، برنامه ريزي و توسعه
 11. .انجام ارزيابي هاي علمي سالانه از وضعيت نظام مديريتي و اقتصادي– اجتماعي كشور
 12. .فراتحليل و آسيب شناسی آموزش و پژوهش کشور در حوزه مديريت دولتی
 13. .نياز سنجی های کلان آموزشی و پژوهشی در حوزه مديريت دولتی
 14. .نشر کتب و نتايج تحقيقات انجام شده توسط مرکز از طريق واحدهاي ذي ربط
 15. مطالعه و بررسي به منظور شناسايي جهت گيري هاي آينده در توسعه كشور
 16. .مطالعه‌ و بررسي به‌ منظور شناسايي راهبردهاي فراملي آتي در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوری اطلاعات در كشور
 17. انجام پژوهش هاي مورد نياز دستگاه هاي اجرائي در حوزه هاي مرتبط با وظايف مرکز
 18. نظارت بر روند اجراي برنامه هاي پژوهشي مصوب
 19. .پيشنهاد تعرفه حق الزحمه هاي مربوط به فعاليت هاي پژوهشي و انتشاراتي جهت طرح و تصويب در مراجع ذي ربط
 20. تشكيل شوراها و كميته هاي مرتبط با امور پژوهشي و انتشاراتي و هدايت آن ها
 21. فراهم آوردن سازوكار مناسب براي تشكيل گروه هاي پژوهشي و انجام امور پشتيباني آن ها
 22. .برنامه ريزي و نظارت بر طراحي و اجراي هم انديشی ها و همايش هاي تخصصي متناسب با شرايط و مقتضيات روز براي مديران ميانی و ارشد و صاحبنظران كشور
 23. اتخاذ تدابير لازم براي شركت مخاطبين در همايش هاي تخصصي مربوط
 24. شناسايي مراكز علمي، سازمان ها و مجامع داخلي و خارجي مرتبط با فعاليت هاي مرکز
 25. ارتباط و همکاري با حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، و موسسات علمی- پژوهشي داخلي و خارجي، به منظور تبادل اطلاعات و تعامل مناسب با آن ها
 26. پشتيباني از انجام پژوهش هاي کاربردي در نوآوري نظام ها و فرآيندهاي مديريت و اداره امور عمومي
 27. .پشتيباني پژوهشي از مستند سازي الگوهاي مديريتي موفق و موثر مديران کشور
 28. همكاري تنگاتنگ با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور آگاهي از نيازهاي پژوهشي در عرصه هاي مديريت و برنامه ريزي
 29. .برنامه ريزي به منظور حمايت از تاليف، ترجمه، پايان نامه دکتري مرتبط
 30. استفاده از ظرفيت استادان، پژوهشگران و متخصصان حرفه اي بازنشسته، در حوزه پژوهش
 31. تهيه گزارش هاي عملكرد برنامه اي ماهانه و اعلام آن به مبادی ذی‌ربط
 32. تهيه و ارائه گزارش هاي مورد نياز مرکز به صورت ادواري و موردي
 33. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شماره تماس: 42501153 (خانم بهشتی)


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار