* *

برگزاري بيست و يکمين نشست "ارائه تجارب مديران" در سال 1398

بیست و یکمین برنامه از سلسله نشست های تخصصی "ارائه تجارب مدیران" در سال 1398 روز شنبه مورخ 1398/11/12 از ساعت 12-10 با سخنرانی آقای مهندس محمد علی افشانی استاندار اسبق فارس و شهردار سابق تهران در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی برگزار شد آقای افشانی ضمن بیان تجارب مدیریتی، عملکرد و دستاوردهای خود را درسه حوزه مدیریت ملی، مدیریت منطقه ای و مدیریت فرا ملی تشریح نموده و توصیه ها و نکات مدیریتی  نیز به شرح زیر ارائه نمودند:

 • به روز رسانی اندوخته های دانش و استفاده از ابزارهای نوین مدیریت
 • شناسایی جایگاه سازمان و آگاهی دقیق ازمامویت ها و اهداف آن
 • تعیین چشم انداز، اهداف (بلندمدت، میان مدت،کوتاه مدت) و استراتژی ها و روشهای اجرایی
 • تعیین خط مشی های سازمان برای رسیدن به اهداف تعیین شده
 • حفظ حرمت میان مدیر وکارکنان  وهمراهی آنها جهت مدیریت موفق
 • توجه به کارکنان و نیازهای آنها
 • برقراری عدات توسط دولتمردان
 • تعیین استراتژی های مدیریت با توجه و تاثیر فرصتها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت
 • توجه به سه اصل، مبنای عمل مدیریت؛ الف) اجرای قانون ب) رعایت حقوق انسانها ج) تعامل منهای تحمیل
 • اولویت بندی فعالیت ها در حوزه های تخصصی
 • استفاده بهینه از منابع محدود
 • وجود انسجام درون سازمانی و هم جهت بودن کارکنان و مدیران
 • تصمیم گیری مناسب در شرایط بحرانی و مدیریت درست بحران
 • استفاده از ظرفیت زنان توانمند در پست های مدیریتی
 • توجه به دانش و تجربه (مرتبط) و سلامت رفتار در انتخاب و انتصاب مدیران
 • عدم توجه به منافع شخصی و معامله نکردن بر سر حقوق مردم

شایان ذکر است برای آن دسته از مدیران استانی که قادر به حضور در این نشست نشدند، به صورت همزمان و از طریق وبینار شرایط بهره برداری از سخنرانی مهیا شد.


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار