* *

برگزاري هفته ششم از دوره هاي شايستگي مديران در مرکز آموزش مديريت دولتي

ششمین هفته از برگزاری دوره های توسعه شایستگی مدیران از تاریخ 98/11/12 لعایت 98/11/15 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد. این دوره با حضور فراگیرانی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان های فارس، خراسان رضوی و مرکزی، اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان، شرکت آب و فاضلاب منطقه ای خراسان رضوی تشکیل شد و عناوین؛ مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی، سازمان ها و مسئولیت های اجتماعی، توسعه پایدار و نقش افراد جامعه، شهروندی سازمانی، هدایت و رهبری در سازمان، دراین مرحله از دوره های توسعه شایستگی مدیران ارائه گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار