* *

برگزاري دوره نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي

دوره نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی که جزء دوره های شغلی مدیران محسوب می شود در روز یکشنبه مورخ 1398/11/06 به مدت 8 ساعت برای  90 نفر از مدیران بنیاد شهید در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی از ساعت 8 صبح الی 16 توسط مدیریت حرفه ای تخصصی مرکز  برگزار گردید.

محورهای اصلی دوره درخصوص ،  کالبد شکافی نظارت ،  کالبد شکافی سرمایه نظارت همگانی ،  سرمایه اجتماعی ، تببین رابطه بین نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی و بخش پنجم : راهبردهای توسعه .


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار